Про нас:

Ми будемо раді можливості налагодити співпрацю або надати кваліфіковану консультацію з питань комплексного аналізу безпеки об'єктів атомної енергетики, аналітичної та науково-технічної підтримки з ядерної та радіаційної безпеки, оцінки екологічного впливу ядерних установок на навколишнє середовище і населення, і т. п..

Меню:

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

ТОВ «Енергориск» засновано в 1992 році у м. Києві й є одним з перших приватних підприємств в Україні, що спеціалізуються на виконанні:

 • науково-дослідних робіт з обґрунтування безпеки атомних електростанцій (АЕС) та інших ядерних установок;

 • експертно-аналітичних робіт у сфері атомної енергетики;

 • проектно-конструкторських розробок систем й устаткування для АЕС;

 • розробки проектної та експлуатаційної документації для АЕС, дослідницьких реакторів, сховищ відпрацьованого ядерного палива, установок з переробки радіоактивних відходів й інших об'єктів.

ТОВ «Енергориск» одним з перших в Україні одержав ліцензію на виконання робіт в області аналізу й обґрунтування безпеки АЕС, а саме ліцензію на проектування ядерних установок. Крім того «Енергориск» входить до переліку рекомендованих постачальників ДП НАЕК «Енергоатом».

Протягом свого існування та активної діяльності підприємство зарекомендувало себе як лідера в області оцінки безпеки АЕС України. Виконано ряд значних науково-дослідних робіт на замовлення атомних станцій і ДП НАЕК «Енергоатом», та масштабних міжнародних проектів для всіх діючих в Україні АЕС. Укріплено наукові зв'язки із провідними підприємствами галузі, проектними інститутами й дослідницькими центрами України й Росії. Налагоджено співробітництво з профільними національними лабораторіями США й провідними інженерно-аналітичними підприємствами Західних країн - Німеччини, США, Іспанії. За час роботи підприємства більш ніж у десять разів збільшено чисельність висококваліфікованого інженерно-технічного персоналу; створено й укріплено інфраструктуру, що дозволяє ефективно й з оптимальними витратами виконувати комплекс робіт з оцінки безпеки АЕС, розробки основних розділів Звітів з аналізу безпеки, інженерної підтримки експлуатуючої організації й органів державного регулювання ядерної безпеки.

На сьогоднішній день, маючи реальний й унікальний для України досвід щодо організації, планування й виконання робіт, а також маючи відповідний потенціал, ТОВ "Енергориск" виконує наступні роботи:

 • комплексний аналіз безпеки об'єктів атомної енергетики з використанням сучасних аналітичних програмних засобів і передових детерміністичних й імовірнісних методів досліджень;

 • розробку основних аналітичних розділів і додатків Звітів з аналізу безпеки діючих і споруджуваних енергоблоків АЕС:

 • імовірнісний аналіз безпеки;

 • аналіз проектних аварій;

 • аналіз запроектних аварій;

 • роботи з аналітичної й науково-технічної підтримки експлуатуючої організації й регулюючого органу, розробки проектної й експлуатаційної документації;

 • впровадження ризик-орієнтованих підходів до вирішення експлуатаційних завдань і до організації й здійснення регулюючої діяльності;

 • оцінка екологічного впливу ядерних установок на навколишнє середовище й населення;

 • науково-технічна підтримка організації аварійного реагування й захисту персоналу та населення при радіаційних аваріях.

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

ТОВ "Енергориск" має багаторічний досвід ділового співробітництва із провідними компаніями Європи, США й науково-дослідними організаціями Росії, що спеціалізуються на виконанні науково-технічних робіт в галузі атомної енергетики.

У 1998 році укладена угода між ТОВ "Енергориск" і компанією GRS (Німеччина) про співробітництво в області використання розрахункових термогідравлічних програм поліпшеної оцінки для аналізу безпеки ядерних установок. З 1995 року підтримуються постійні партнерські відносини з американською компанією SCIENTECH. Також підтримуються наукові зв'язки із РНЦ "Курчатовский інститут" і науково-дослідним центром у м. Електрогорськ (ЕНІЦ, Росія). Біля десяти років підприємство співпрацює з провідними підрозділами ряду національних лабораторій США (Аргонською, Брукхевенською і Тихоокеанською Північно-Західної), що займаються дослідженнями в області безпеки й надійності ядерних реакторів і АЕС.

З 2000 р. ТОВ "Енергориск" бере активну участь у діяльності МАГАТЕ з гармонізації досліджень в області імовірнісного аналізу безпеки реакторів ВВЕР, виконуваних у країнах Східної Європи, Росії й України, а з 2002 р. й у відповідних заходах, проведених Центром з ядерної безпеки (CENS, Братислава). З 2001 р. у рамках оцінки безпеки Хмельницької АЕС (Україна) організовано співробітництво з компанією Data Systems & Solutions (DS&S, США).

За період діяльності Товариства накопичено унікальний для України досвід участі в міжнародних проектах під егідою МАГАТЕ, Міністерства енергетики США і Європейської Комісії (TACIS):

 • у 1997-98 рр. ТОВ "Енергориск" за замовленням Європейської Комісії брав участь у проекті TACIS "Підтримка Українського регулювального органа в організації системи сертифікації розрахункових кодів" разом з іспанською компанією CIEMAT й інститутом VTT (Фінляндія);

 • у 1993-94 рр. фахівці підприємства брали участь у регіональних проектах МАГАТЕ RER/9/004 й RER/9/020 з оцінки безпеки енергоблоків ВВЕР-440 і ВВЕР-1000, в 1996-2000рр. - у ряді проектів TACIS з оцінки безпеки діючих і споруджуваних АЕС України;

 • у 1998 р. був підписаний рамковий договір про співробітництво між ТОВ "Енергориск" і Північно-Західною національною лабораторією (PNNL) США в рамках міжнародної програми з ядерної безпеки (INSP). У рамках даної угоди ТОВ "Енергориск" виконано ряд великих проектів з аналізу безпеки Українських АЕС.

ПЕРСОНАЛ

У цей час до постійного складу персоналу підприємства входять інженерно-технічні працівники з досвідом практичної роботи в атомній енергетиці, фахівці в області імовірнісних методів, термогідравлічних аналізів, аналізів надійності устаткування й людського фактора, тощо. Більшість із них має також досвід роботи в проектних і науково-дослідних інститутах галузі, на атомних і теплових електростанціях, в Національній академії наук України.

Постійний штат ТОВ "Енергориск" навчений сучасній західній методології виконання аналізу безпеки, використанню спеціалізованих розрахункових програм. Основні співробітники пройшли стажування в провідних західних компаніях Європи й США: GRS, Німеччина; IRSN, Франція; SCIENTECH, BNL, INEEL, США; навчання на підготовчих курсах, робочих зустрічах і семінарах, організованих МАГАТЕ, OECD/NEA, Комісією ядерного регулювання й Департаментом Енергетики США. Кваліфікація підтверджена відповідними сертифікатами. Персонал атестований у встановленому в галузі порядку на знання норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки.

В ТОВ «ЕНЕРГОРИСК» розроблено і введено в дію «Положення про порядок проведення перевірки знань Норм, Правил і Стандартів з ядерної і радіаційної безпеки в атомній енергетиці у керівників, членів ПДЕК і спеціалістів ТОВ «ЕНЕРГОРИСК», згідно з яким всі інженерно-технічні працівники ТОВ «ЕНЕРГОРИСК» повинні проходити періодичну перевірку знань нормативно-технічної документації з безпеки АЕС. Також на підприємстві створено постійно діючу екзаменаційну комісію з перевірки знань норм, правил і стандартів в атомній енергетиці у інженерно-технічних працівників ТОВ «ЕНЕРГОРИСК». Перевірка знань у керівництва підприємства проведена Постійно-діючою екзаменаційною комісією (ПДЕК) Міністерства палива і енергетики України (Протоколи №1/1 від 27.02.09р. і 1/9 від 15.04.09р.). Інженерно-технічний персонал підприємства пройшов перевірку знань ПДЕК ТОВ «ЕНЕРГОРИСК» у 2009р.

Для участі в роботах активно залучається технічний персонал АЕС, для яких безпосередньо виконуються аналізування безпеки. Робота з такими фахівцями ведеться на основі індивідуальних трудових угод. Найбільш кваліфіковані фахівці, що знають проектні й експлуатаційні особливості своїх енергоблоків, залучаються як консультанти на період виконання робіт за договорами/проектами. Крім того, для вирішення особливих технічних завдань і вузькоспеціальних проблем залучаються фахівці провідних проектних і науково-дослідних організацій галузі, Націонaльної академії наук України, провідні експерти з інших країн, що експлуатують реактори виробництва колишнього СРСР (Росії, Болгарії).

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Специфіка робіт з аналізу безпеки на сучасному рівні вимагає наявність високопродуктивної обчислювальної техніки й спеціалізованих розрахункових програм.

У ТОВ "Енергориск" в основному використаються програми, розроблені в країнах,які створили сучасну методологію ІАБ і розрахункового аналізу аварійних режимів на АЕС, і що найбільш продвинувшихся в удосконалюванні розрахункових засобів (США, Німеччина).

На сьогоднішній день персоналом підприємства освоєні і використовуються в роботі сучасні розрахункові програми:

 • SAPHIRE – інтегрований розрахунковий код для використання в цілях ІАБ;

 • RELAP5 – розрахунковий код для моделювання теплогідравлічних процесів/ теплогідравлічних розрахунків РУ;

 • CONTAIN – розрахунковий код для розрахунку процесів в гермооб'ємі АЕС (теплогідравлічні параметри середи, перенесення аерозолів і т.п.);

 • MELCOR – розрахунковий код для аналізу аварій з пошкодженням активної зони;

 • ATHLET – розрахунковий код для моделювання теплогідравлічних процесів/теплогідравлічних розрахунків РУ;

 • і ряд інших розрахункових кодів.

«Енергориск» має права на комерційне використання розрахункових програм на території України. Підприємство має необхідний парк сучасної обчислювальної й організаційної техніки. Технічна забезпеченість підприємства достатня для вирішення найскладніших інженерних і науково-технічних завдань.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ

Політикою ТОВ "Енергориск" є виробництво продукції й надання послуг, які задовольняють вимогам замовників і відповідають стандартам якості й вимогам регулюючих документів. Для досягнення цієї мети розроблена й впроваджена система управління якістю відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001:2009.

Вимоги системи управління якістю поширюються на всі види діяльності, пов'язані із проведенням проектно-конструкторських робіт в галузі атомної енергетики й радіаційно-небезпечних об'єктів, у тому числі з розробкою методик і матеріалів, що обґрунтовують безпеку АЕС.

Якість надаваних послуг забезпечується за допомогою виконання робіт на системній основі у відповідності з внутрішніми документами підприємства, розробленими таким чином, щоб попередити появу невідповідностей продукції на всіх стадіях виконання робіт.

Виконання й ефективність системи управління якістю визначається шляхом проведення аналізу діяльності, моніторингу процесів і продукції, а так ж внутрішніх і зовнішніх аудиторських перевірок.

ПРОДУКЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА

Перелік продукції, яка постачається на АЕС та/або послуг, які надаються для АЕС

Перелік основних робіт ТОВ «ЕНЕРГОРИСК» в період 2006-2009рр.

ВІДЗНАКИ

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ – ПОСТАЧАЛЬНИКІВ, ПАРТНЕРІВ, ОФІЦІЙНИХ ПРЕДСТАВНИКІВ (ДИЛЕРІВ) ТОВ «ЕНЕРГОРИСК»

 • Міжнародний центр ядерної безпеки КНУ ім. Т.Г.Шевченка;

 • Державна інспекція ядерного регулювання України

 • Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

 • Публічне акціонерне товариство «Київський науково-дослідний та проектно- конструкторський інститут «Енергопроект»

 • Товариство з обмеженою відповідальністю «Тензор»

 • Товариство з обмеженою відповідальністю «Атоменергосервіс»

 • ДП НАЕК "Енергоатом"

 • ВП "Науково-технічний центр" НАЕК "Енергоатом"

 • Запорізька АЕС

 • Рівненська АЕС

 • Хмельницька АЕС

 • Южно-Українська АЕС

 • ДСП «Чорнобильська АЕС»

Международное сотрудничество

 • Gesellschaft fur Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS)